Industrigruppen HCU AB

 

Dentakongruppen

 

Hellasvägen Invest AB

 

UBdirekt AB

FÖRETAGEN I KONCERNEN HÖÖRS PLÅT CEPA STEELTECH UBD CLEANTECH KONCERNEN KVALITET KUNDER EKONOMI
INDUSTRIGRUPPEN HCU AB

                       Industrigruppen HCU AB är ett nybildat företag som utgör plattform för

                       koncernens industriföretag Höörs Plåt AB, Cepa Steeltech och UBD

                       Cleantech. Målet är att skapa en konkurrenskraftig industrigrupp där

                       vi utnyttjar kompetensen och resurserna i varje bolag för att finna kostnadseffektiva lösningar och produkter som är värdeskapande för både kunden och företaget. Flexibilitet, kvalitet och tillförlitlighet är några av våra ledord. Alla företag som

ingår i gruppen är kvalitets- och miljöcertifierade.